Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

DLÍ TEAGHLAIGH - leathanach baile

Ginearálta

Rochtain

Idirscaradh breithiúnach

Foréigean teaghlaigh

Idirghabháil

Cothabháil

Colscaradh

Neamhniú

Dlí comhoibríoch

Díolúintí pósta

Orduithe cúraim

Saincheisteanna pas

Coimeád

Atharthacht

Gluaiseacht cháis

Comhaontú idirscartha

Caomhnóireacht

Scaoileadh

 Atharthacht agus dearbhú tuismíochta

Foirmeacha cúirte ábhartha 

Sa chás go bhfuil tuismitheoirí pósta le chéile, is ann don toimhde sa dlí gurb é an fear céile athair an linbh mura gcruthaítear a mhalairt. Sa chás nach bhfuil tuismitheoirí pósta le chéile, ní ann don toimhde sa dlí maidir le cé atá mar athair an linbh, mura bhfuil ainm an athar luaite ar theastas breithe an linbh.

D’fhéadfadh go mbeadh gá le haithreacha nach bhfuil pósta le máthair a leanaí agus nach bhfuil ainmnithe ar an teastas breithe atharthacht a chruthú d’fhonn iarratas a dhéanamh ar chaomhnóireacht, coimeád nó ar rochtain ar a leanaí.

D’fhéadfadh go mbeadh ar leanaí tuismitheoirí nach bhfuil pósta le chéile atharthacht a chruthú d'fhonn a gcothabháil nó a dteidlíochtaí oidhreachta a fháil.

Má aithníonn athair atharthacht, féadfaidh sé comhaontú go gcuirfear a ainm leis an teastas breithe.

Céard a tharlaíonn nuair a bhíonn atharthacht ina hábhar díospóide?

Nuair a bhíonn atharthacht ina hábhar díospóide, féadfaidh an chúirt a ordú go dtugann na páirtithe leis an gcás faoi thástáil atharthachta sular féidir ordú a dhéanamh. Má ordaíonn an chúirt gur féidir tabhairt faoi thástáil, féadfaidh an chúirt a ordú freisin cé a íocfaidh as costas na tástála. D’fhéadfadh go mbeadh ar an máthair nó ar an athair líomhnaithe íoc as na costais nó d’fhéadfaí na costais a roinnt. Ní cuid den chóras poiblí sláinte tástáil atharthachta agus ní ann d’aon chiste cúirte as ar féidir costais na dtástálacha a íoc.

Tugtar faoi thástáil atharthachta le haghaidh na hÉireann lasmuigh den Stát. Féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh leis an tsaotharlann tú féin (iarrfaidh siad ort LG a roghnú chun tabhairt faoi na tástálacha), nó féadfaidh tú dul a fhad le ceann de na gníomhaireachtaí speisialtóirí atá in Éirinn chun tástáil a eagrú duit féin.

Dearbhú tuismíochta

Féadfaidh duine ordú a lorg sa Chúirt Chuarda a dheimhníonn go bhfuil duine áirithe a m(h)áthair nó a (h)athair. Féadtar é seo a dhéanamh fiú má bhíonn an tuismitheoir marbh.

Conas iarratas a dhéanamh

Féadfaidh tú aturnae a fhostú chun iarratas a dhéanamh ar do shon nó féadfaidh tú an t-iarratas a dhéanamh tú féin. D’fhéadfá bheith i dteideal cúnamh dlí a fháil.

Má roghnaíonn tú gan aturnae a fhostú, beidh ort dul i dteagmháil le hoifig na Cúirte Cuarda sa chontae ina gcónaíonn tú nó le hoifig na Cúirte Dúiche sa cheantar ina gcónaíonn tú. Beidh ort na foirmeacha ábhartha cúirte a chomhlánú in oifig na cúirte. Sainaithneoidh foireann na cúirte na foirmeacha a theastaíonn uait d’fhonn d'iarratas a dhéanamh ach ní féidir leo insint duit céard is gá duit scríobh iontu. Nuair an bhíonn an fhoirm riachtanach/na foirmeacha riachtanacha comhlánaithe agat, ní mór go ndéanfar d'iarratas a liostáil os comhair na cúirte. Ina theannta sin, ní mór duit freastal ar an gcúirt ar an lá chun d’iarratas a dhéanamh.

Foirmeacha cúirte


An Chúirt Dúiche: I.R. Uimh. 93 de 1997: Rialacha naCúirteDúiche 1997

  • Foirm 61.1: Fógra um iarratas ar ordú chun tástálacha fola a úsáid - An tAcht um Stádas Leanaí,1987 alt 38(1)
  • Foirm 61.4: Fógra go bhfuil ar intinn finné a ghairm - An tAcht um Stádas Leanaí, 1987

 

An Chúirt Chuarda: I.R. Uimh. 510 Rialacha na Cúirte Cuarda, 2001

  • Foirm 37H: Fógra Foriarratais Chun Sampla Fola A Thógáil
  • Foirm 37J: Fógra Go Bhfuil Ar Intinn An Duine Ar Faoina Urlámh A Tástáladh Tástálacha Fola, Nó Daoine Eile A Bhí Bainteach Leis An Bpróiseas Tástála Fola, A Ghairm Mar Fhinné Nó Mar Fhinnéithe


Reachtaíocht ábhartha

  • An tAcht um Stádas Leanaí, 1987
  • I.R. Uimh. 215 de 1988 - Rialacháin um Thástálacha Fola (Tuismíocht), 1988


Rialacha Cúirte

  • I.R. Uimh. 93 de 1997: Rialacha na Cúirte Dúiche, 1997: Ordú 61
  • I.R. Uimh. 501 de 2001: Rialacha na Cúirte Cuarda, 2001
  • I.R. Uimh. 312 de 2007: Rialacha na Cúirte Cuarda (Ginearálta) 2007