Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Coiste Rialacha na Cúirte Cuarda

Scéim Foilsitheoireachta an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014

Coiste a bhunú

Bunaíodh Coiste Rialacha na Cúirte Cuarda faoi alt 69 den Acht Cúirteanna Breithiúnais, 1936.

Feidhmeanna an Choiste

Sannadh an chumhacht (a bhí ag an Aire Dlí agus Cirt roimhe sin faoi alt 65 den Acht Cúirteanna Breithiúnais, 1924) do Choiste Rialacha na Cúirte Cuarda faoi alt 70 den Acht sin, infheidhme le comhthoiliú an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, chun rialacha a dhéanamh, go háirithe chun seisiúin, tréimhsí saoire agus cuarda na mBreitheamh Cuarda a rialú, agus chun cleachtas, pléadáil agus nós imeachta i gcoitinne (lena n-áirítear dliteanas páirtithe maidir le costais agus breithiúnas a iontráil agus breithiúnas achomair a dheonú i gcásanna iomchuí) na Cúirte Cuarda agus úsáid na teanga náisiúnta sa chúirt sin, táillí a shocrú agus a bhailiú agus aon reacht a athchóiriú nó a athrú a d'fhéadadh a bheith riachtanach chun na gcríocha thuasluaite agus gach ábhar cúnta1. Méadaíodh an sainchúram sin in 19952 chun rialachán a chur san áireamh maidir le nochtadh ag páirtí ar bith i gcaingne díobhálacha pearsanta, d'ainneoin na rialacha maidir leis an bpribhléid agus in aghaidh na clostráchta.

Comhaltas an Choiste amhail an 1 Lúnasa 2017

 • an tOnórach an Breitheamh Raymond Groarke, Uachtarán na Cúirte Cuarda (Cathaoirleach)
 • An tOnórach an Breitheamh Jacqueline Linnane, Breitheamh den Chúirt Chuarda
 • An tOnórach an Breitheamh Sarah Berkeley, Breitheamh den Chúirt Chuarda 
 • An tUas Roisin Lacey S.C., arna ainmniú ag Comhairle Bharra na hÉireann
 • folúntas
 • Ms Fiona Duffy, Aturnae, arna ainmniú ag Comhairle Dhlí-Chumann na hÉireann
 • An tUas Keith Walsh, Aturnae, arna ainmniú ag Comhairle Dhlí-Chumann na hÉireann
 • An tUas Ronan Boylan, Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit - ceaptha chun feidhmiú in ionad an Ard-Aighne faoi Alt 36(4) d'Acht na gCúirteanna agus na nOifigeach Cúirte 20023
 • An tUas Noel Rubotham, Stiúrthóir Athchóirithe agus Forbraíochta, an tSeirbhís Chúirteanna, a bhfuil comhaltas tarmligthe dó ag Príomhoifigeach Feidhmiúcháin na Seirbhíse Cúirteanna faoi Alt 30(2) den Acht na Seirbhíse Cúirteanna 19984
 • Ms. Rita Considine, Cláraitheoir Contae, Baile Átha Cliath
 • Ms Mairead Ahern, Cláraitheoir Contae, Lú, arna ainmniú ag Príomhoifigeach Feidhmiúcháin na Seirbhíse Cúirteanna faoi Acht 69(4)(d) den den Acht Cúirteanna Breithiúnais 1936 arna leasú.

Tacaíocht riaracháin agus eile

Is í Ms Liz Hughes Rúnaí an Choiste. Tá Seirbhísí Dréachtaithe á gcur ar fáil ag an Uas Sean Barton as McCann FitzGerald Aturnaetha.

Aicmí taifead

» Comhfhreagras
» Miontuairiscí
» Ábhar a bhaineann le moltaí le haghaidh leasuithe ar rialacha cúirte.

Tuarascáil bhliantúil

Tá Tuarascáil Bhliantúil an Choiste i dTuarascáil Bhliantúil na Seirbhíse Cúirteanna.

Eagraíocht agus struchtúir phá agus grádaithe

Níl aon fhoireann á fostú ag an gCoiste. Tá tacaíocht riaracháin á cur ar fáil ag Aonad Tacaíochta an Choiste Rialacha, laistigh de Stiúrthóireacht Athchóirithe agus Forbraíochta na Seirbhíse Cúirteanna.

Suíomh agus sonraí teagmhála

Liz Hughes Rúnaí,
Coiste Rialacha na Cúirte Cuarda,
Aonad Tacaíochta an Choiste Tacaíochta,
Stiúrthóireacht Athchóirithe agus Forbraíochta,
An tSeirbhís Chúirteanna,
Teach Cúirte Shráid na Faiche,
Sráid Halston,
Baile Átha Cliath 7.
Teil: 01 888 6762

___________________________

¹ faoi alt 66 , den Acht Cúirteanna Breithiúnais 1924.
² le halt 45, d'Acht na gCúirteanna agus na nOifigeach Cúirte 1995
³ Rinneadh an fhoráil sin a aisghairm ó shin agus cuireadh alt 69(9)(c), den Acht Cúirteanna Breithiúnais 1936 ina háit (a cuireadh isteach leis halt 21, den Acht um An Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha) 2008).
4 Rinneadh an fhoráil sin a aisghairm ó shin agus cuireadh alt 69(9)(b), den Acht Cúirteanna Breithiúnais 1936 ina háit (a cuireadh isteach leis halt 21, den Acht um An Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha) 2008).

 

_________________________________________
Nuashonrú ar an leathanach seo: 16 Lúnasa 2017