Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

DLÍ TEAGHLAIGH - leathanach baile

Ginearálta

Rochtain

Idirscaradh breithiúnach

Foréigean teaghlaigh

Idirghabháil

Cothabháil

Colscaradh

Neamhniú

Dlí comhoibríoch

Díolúintí pósta

Orduithe cúraim

Saincheisteanna pas

Coimeád

Atharthacht

Gluaiseacht cháis

Comhaontú idirscartha

Caomhnóireacht

Scaoileadh

 

Faisnéis ghinearálta

Éisteacht cásanna – riail ‘na héisteachta iata’

Éistear le cásanna dlí teaghlaigh go príobháideach (éisteacht iata) d’fhonn príobháideachas an teaghlaigh a chosaint. Ní bheidh ach oifigigh na cúirte, na páirtithe leis an gcás agus a n-ionadaithe dlí, finnéithe agus na daoine eile siúd a cheadóidh an breitheamh i seomra na cúirte fad a bhítear ag éisteacht leis an gcás.

Ceadaítear faoi Alt 40 den Acht um Dhliteanas Sibhialta agus Cúirteanna, 2004, aturnaetha, abhcóidí, agus roinnt catagóirí eile de dhaoine a cheadaíonn an tAire Dlí agus Cirt chun freastal ar chásanna dlí teaghlaigh agus chun tuarascálacha a fhoilsiú. Ceadaítear faoi Cuid 2 (ailt 3 go 12) den Acht na gCúirteanna agus Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2013 bona fide ionadaithe an Phreasa chun freastal ar chásanna dlí teaghlaigh (faoi réir cheart an Bhreithimh chun aon ionadaithe den sórt sin a eisiamh) agus chun tuarascálacha a fhoilsiú.  Ceadaítear foilsiú tuairiscí ar chásanna dlí teachlaigh faoi na hActanna seo faoin dianchoinníoll nach féidir aon ainmneacha, seoltaí ná aon sonraí eile a úsáid a d'fhéadfadh na páirtithe a aithint.

Cuireann tuarascálacha ar chásanna faisnéis ar fáil do chleachtóirí dlí teaghlaigh, gairmithe eile agus don phobal faoina dtarlaíonn sna cúirteanna dlí teaghlaigh. Léigh ‘Saincheisteanna Dlí Teaghlaigh’ le haghaidh tuairiscí ar chásanna a foilsíodh mar chuid do tionscadal píolótach na Seirbhíse Cúirteanna idir 2007 agus 2009.

Ról fhoireann na cúirte

Próiseálann foireann na cúirte páipéir chúirte (is é sin, iad a eisiúint agus a chinntiú go bhfuil siad san fhormáid chuí lena gcur faoi bhráid na cúirte) mar aon le liostaí a réiteach don chúirt. Sainaithneoidh siad foirmeacha cúirte duit agus cuirfidh siad faisnéis ar fáil duit faoi chleachtas agus faoi nós imeachta na gcúirteanna. Ní comhairleoirí dlí iad. Ní féidir leo insint duit céard is gá duit a rá sa chúirt, céard atá le scríobh i do chuid foirmeacha, d'fhoirmeacha a chomhlánú ná dlíodóirí a mholadh.

Aturnae a fhostú

Tá tú i dteideal ionadaíocht a dhéanamh duit féin sna cúirteanna dlí teaghlaigh más mian leat. Níl dualgas ort aturnae a fháil. Áfach, is casta don dlí agus b’fhéidir go mbeadh sé ina bhuntáiste dá ndéanfaí ionadaíocht do do chéile agus nach ndéanfaí ionadaíocht duit féin. Is gnách go moltar comhairle dlí a fháil sula nglacann tú le bearta in imeachtaí dlí agus d’fhéadfadh costas níos ísle bheith i gceist ar deireadh thiar. Má dhéanann tú ionadaíocht duit féin, ní mór duit féin do chás féin a réiteach, mar aon leis na cáipéisí uile riachtanacha.

Murar féidir leat íoc as aturnae a fhostú, d’fhéadfá bheith i dteideal cúnamh dlí a fháil. Chun teacht ar thuilleadh faisnéise faoi chúnamh dlí, déan teagmháil leis an mBord um Chúnamh Dlíthiúil (www.legalaidboard.ie), Ionaid Chomhairle Dlí Saor in Aisce (www.flac.ie) nó le Faisnéis do Shaoránaigh (www.citizensinformation.ie).

Naisc le heagraíochtaí áisiúla eile 

An reachtaíocht ábhartha

Is ann do mhórchuid reachtaíochta lena mbaineann an limistéar dlí teaghlaigh. Rinneamar roinnt den reachtaíocht is mó a úsáidtear a shainaithint ar mhaithe le faisnéis agus cúnamh a chur ar fáil duit. Ní liosta cuimsitheach atá ann agus níl sé beartaithe go mbainfear úsáid comhairle dlí as. Má theastaíonn comhairle dlí uait, iarrtar ort dul i gcomhairle le haturnae.

Foirmeacha cúirte

Chun iarratas a dhéanamh leis na cúirteanna dlí teaghlaigh, ní mór duit foirmeacha áirithe a sheoladh ar aghaidh chuig oifig na cúirte. Tá na foirmeacha mar chuid de Rialacha na Cúirte. Rinneamar na foirmeacha is mó a mbaintear úsáid astu a shainaithint ar mhaithe le faisnéis a chur ar fáil duit. Ní mór duit cinneadh a dhéanamh faoin bhfaisnéis is mian leat a chur san áireamh ar na foirmeacha. Ní féidir leis an bhfoireann insint duit conas iad a chomhlánú. Má theastaíonn cúnamh uait, ba cheart duit dul i dteagmháil le haturnae.

Rialacha na cúirte

Leagtar amach i Rialacha na Cúirte na nósanna imeachta atá le leanúint nuair a bhíonn nósanna imeachta á dtabhairt os comhair na gcúirteanna. Is ann do rialacha ar leith le haghaidh na Cúirte Dúiche, na Cúirte Cuarda agus na nUaschúirteanna (is é sin, an Ard-Chúirt agus an Chúirt Uachtarach). Tá fáil orthu ar an láithreán gréasáin seo sa mhír Rialacha Cúirte. Ina theannta sin, cuirimid leasuithe san áireamh ar na rialacha agus na foirmeacha cúirte.

Táillí cúirte

Ní gá duit táillí cúirte a íoc in imeachtaí dlí teaghlaigh.